Pohádky

Několik slov na úvod Text pohádky Otázky a úkoly

Moderní české pohádky

    Kromě lidových pohádek existují i pohádky umělé (autorské). Jsou to pohádky, které vymyslel nějaký konkrétní autor. Říká Ti něco jméno Jan Werich? Ano, ano, spolu s Jiřím Voskovcem a Jaroslavem Ježkem působili v Osvobozeném divadle. Jan Werich ale také napsal různé pohádky, příběhy a povídky pro děti. Jeho neznámější knížka pro děti se jmenuje Fimfárum a najdete v něm pohádky: Fimfárum, Královna koloběžka první, Lakomá Barka, Líná pohádka, Tři veteráni, nebo třeba Úsporná pohádka. Chcete si ji přečíst?
 Tlačítko ZPĚT

Chlap, děd, vnuk, pes a hrob

Úsporná pohádka pomocí jednoslabičných slov aneb chvála češtiny

(Jan Werich)
    Žil kdys kdes chlap.
    Dá se říct též muž či kmán, jak kdo chce. Já ho zvu chlap.
    Nu a on krad, ten chlap. Krad co moh a kde moh. Zvlášť když měl hlad.
    Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál, a nad vším jas.
    Jen hvozd se tměl, tam, kde spal chlap.
    Spal den a noc, neb pil jak Dán. Když jím třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad. Jed by. A pil! Spíš pil, jen mít zač! Měl ret jak troud.
    Vždyť se dá jít na lup, i když je den. Tak šel.
    Jde, až zří plot, a na něm čte: Je tu zlý pes!
    „Zlý pes; - a to se mám bát? To snad ne!“ a just tam šel krást.
    Leč pes tam byl. A zlý! A jak! Jak ďas!
    Jen se chlap vkrad, už tu byl pes a vyl. Pán sic spal, leč pes vyl a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň.
    „Vem si ho! Drž ho! Jen mu dej!“
    Křik, sběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet, a řve: „Já ti dám u nás krást!“ A kmet se rve jak kdys, když byl mlád.
    Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil! Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho bít, když tu zlý pes se zved a chňap! Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoh, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kyj. Kmet se chtěl prát, leč kyj je kyj, a chlap bil ze všech sil, až kmet pad.
    Pes rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev, má spěch. Děd sic pad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk, spíš hoch než muž, a chce znát: „Kdo tu chtěl krást a kde je náš děd?“
    To už chlap byl přes dvůr, tam, co je stáj.
    A přes plot jde kůň, a na něm chlap. Vnuk sáh níž, než je bok, tam, kde měl kolt, a jak stisk, kolt štěk BENG! BENG!
    Chlap jek a kůň se vzpjal; leč jde zas dál.
    Děd vstal, je živa zdráv, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik: „Hleď!“, a jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se, pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh, co je hvozd. Chce se v něm skrýt.
    „Jen ho nech,“ řek děd. „Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost.“ Vnuk mu dal džin.
    „Vem psa a kyj a pojď,“ řek děd a mlask. „Dej si též hlt.“ Vnuk pisk na psa a šli.
    Chlap si sed pod strom. Kůň mu zdech, pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šleh jak blesk, mu z plic vzal dech i krev. Chtěl by jít dál. Leč čím dál tím miň má sil, je bled, je sláb, je sám, má strach.   
    Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a po pni se svez na zem. Lez jak plaz, rval mech i vřes, jak táh trup o píď dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí i sluch mu ztich. Chce však pryč, tam, kde je svět a kde je jas, ne tma. Přec, kde je tma, je smrt!
    …Ne, teď ne! Chce se mi spát, jen noc a den a noc. Pak jsem zas fit! Jen mít čas, chléb a sůl a džbán! Moh bych být živ. .. živ lip ...
    Pes štěk.
    A po něm hned hlas: „Rek čul krev! Běž za nim!“
    „Kam štve?“ křik hoch.
    „Tam za ten dub!“
    A tam ten chlap byl. Pes nad nim stál, pak hoch, pak kmet.
    „To je on,“ řek kmet a vzdech: „Tys mu dal...“
    „Proč u nás krad?“
    „Co když měl hlad, co když chtěl jíst?“
    „Ten znal jen pít, ten vrah.“
    „On ví už svý, tak nač ten hněv? Pojď.“
    „Co s nim?“
    „Už nic.“

Ko Nec 
Tlačítko ZPĚT

Otázky a úkoly

1. O čem to vlastně bylo?
Všechna slova v pohádce byla jednoslabičná, proto nám dalo větší práci pochopit, o čem byla. Zkuste převyprávět vlastními slovy příběh, který se v pohádce odehrál. 

2. Moje vlastní jednoslabičná pohádka

Vytvořte svoji vlastní pohádku. Ale pozor! Smíte použít pouze jednoslabičná slova. Je to těžké, a tak bude stačit kratičká pohádka. 
Tlačítko ZPĚT